יום שישי, 20 אוקטובר 2017

יום שני, 06 פברואר 2017

הצג
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:45ועדת רמת גן סדנת צעד אחר צעד ביטוח לאומי, "בית דורון"לפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 13:00 - 14:00ועדת פסיכיאטריה ומשפט, בית הפרקליטלפרטים נוספים