יום שישי, 15 דצמבר 2017

יום רביעי, 08 פברואר 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:15 - 20:15השתלמות : פלת"ד (מ. מרכז), בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • כנסים חד יומיים
  • 08:30 - 16:30כנס חד יומי בנושא דיני משפחה (מחוז דרום), מלון לאונרדו ב"שלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:30 - 20:00ועדת קשר אלעד - פברואר, אולם תפילה למשהלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 16:30 - 20:15השתלמות דיני תכנון ובניה (מחוז צפון), בית הפרקליט נצרתלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15השתלמות דיני מזונות, בית הפרקליטלפרטים נוספים