יום שישי, 15 דצמבר 2017

יום ראשון, 12 פברואר 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:30 - 19:30סוגיות נבחרות בייצוג תיקי מעצרים (מ. מרכז), בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:15סדנה בשיטת צעד אחר צעד בדיני ביטוח, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 08:00 - 16:00השתלמות לפי חוק הנוטריונים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15סדנה הליטיגטור כפרופורמר, בית הפרקליטלפרטים נוספים