שבת, 21 אוקטובר 2017

יום חמישי, 02 מרץ 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:30 - 19:45השתלמות : מיסוי מקרקעין (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15השתלמות פרקטיקה בעסקאות מסחריות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 17:30 - 20:00ועדת צעירים, בית הפרקליטלפרטים נוספים