יום שישי, 15 דצמבר 2017

יום רביעי, 08 מרץ 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:30 - 19:30צעד אחר צעד בתביעות נכי צה"ל (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • ערב עיון
  • 17:30 - 19:15ערב עיון תקשורת ומשפט אביעד גליקמן, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:15סדנת צעד אחר צעד נזיקין חבויות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 16:30 - 20:15השתלמות דיני תכנון ובניה (מחוז צפון), בית הפרקליט נצרתלפרטים נוספים
  • 09:00 - 13:00השתלמות שואה ומשפט - ביקור מודרך ביד ושם, בית הפרקליטלפרטים נוספים