יום ראשון, 20 אוגוסט 2017

יום רביעי, 15 מרץ 2017

הצג
 • השתלמות
 • 17:30 - 19:30צעד אחר צעד בתביעות נכי צה"ל (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
 • ערב עיון
 • 13:00 - 18:00כנס בנושא חוק ההסדרים ומיסוי מקרקעין, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
 • סדנה
 • 16:30 - 20:15סדנת צעד אחר צעד נזיקין חבויות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 17:00 - 20:15ועדת קשר רחובות- מרץ, עיריית רחובות אולם מליאה קומה 2לפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:00ועדת בני ברק סדנת שיטת צעד אחר צעד מקרקעין - בדיות משפטיות, בניין איחוד הצלהלפרטים נוספים
 • 16:30 - 18:30ועדת קשר בית אסיה משרד הרצוג פוקס נאמו, בית אסיהלפרטים נוספים
 • מדרשה
 • 16:30 - 20:00סדנה : אנגלית למשפטנים מחוז דרום, בית לשכת עורכי הדיןלפרטים נוספים