יום שישי, 24 פברואר 2017

יום רביעי, 15 מרץ 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:30 - 19:30צעד אחר צעד בתביעות נכי צה"ל (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:15סדנת צעד אחר צעד נזיקין חבויות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:15ועדת קשר רחובות- מרץ, עיריית רחובות אולם מליאה קומה 2לפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00ועדת בני ברק סדנת שיטת צעד אחר צעד מקרקעין - בדיות משפטיות, בניין איחוד הצלהלפרטים נוספים
  • 16:30 - 18:30ועדת קשר בית אסיה משרד הרצוג פוקס נאמו, בית אסיהלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 16:30 - 20:00סדנה : אנגלית למשפטנים מחוז דרום, בית לשכת עורכי הדיןלפרטים נוספים