יום שני, 20 נובמבר 2017

יום שני, 20 מרץ 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 17:30 - 19:45ערב עיון: סוגיות בדיני חברות (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:15 - 19:45ועדת קשר פתח תקווה - מרץ, היכל התרבותלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 08:00 - 16:00קורס נוטריונים 2, בית הפרקליטלפרטים נוספים