יום שישי, 15 דצמבר 2017

יום שלישי, 21 מרץ 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 17:30 - 19:45ערב עיון: אפוטרופסות (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • אירועי תרבות
  • 21:00 - 23:00אירוע התרמה - מצילים את טל דרור, אולם בית ברללפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:30ועדת קשר קרית אונו גבעת שמואל ואור יהודה תמא 38, בית המתנדבלפרטים נוספים
  • 19:00 - 20:15ועדת קשר גדרה - מרץ, הספרייה העירוניתלפרטים נוספים
  • 16:00 - 18:30ועדת קשר המשולש 21.03.17, לשכת הקשרלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15השתלמות המשפט הפלילי, בית הפרקליטלפרטים נוספים