יום רביעי, 24 מאי 2017

יום שישי, 24 מרץ 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 10:00 - 12:15הרצאה עם כבוד השופט (בדימוס) אשר דן גרוניס, בית הפרקליטלפרטים נוספים