יום שישי, 24 פברואר 2017

יום ראשון, 26 מרץ 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 17:30 - 19:30סוגיות מיוחדות בדיני משפחה (מ. מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:15סדנת צעד אחר צעד תובענות ייצוגיות, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 16:30 - 18:30ועדת קשר בית רובינשטיין משרד קנולר ושות', בית רובנשטייןלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 16:30 - 20:15סדנת דיני מכרזים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 20:15השתלמות דיני צבא וביטחון, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15השתלמות שואה ומשפט, בית הפרקליטלפרטים נוספים