יום שני, 20 נובמבר 2017

יום שישי, 05 מאי 2017

הצג
  • סדנה
  • 08:30 - 14:00סדנה הפרופילאות הפסיכולוגית בשירות עורכי דין, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • טיולים
  • 09:00 - 12:00סיור משפטי בשביל אהבה יפו, יפולפרטים נוספים