יום ראשון, 25 מרץ 2018

יום שני, 29 מאי 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 17:00 - 19:00צוואה משותפת והדדית (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15השתלמות עומק ניסוח משפטי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15ליטיגטור כפרופורמר מחוז דרום, בית יד לבנים מועדון החייללפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15השתלמות הסכמי ממון ויישוב סכסוכים (מ.מרכז), בניין העירייהלפרטים נוספים