יום ראשון, 21 ינואר 2018

יום ראשון, 04 יוני 2017

הצג
 • השתלמות
 • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:00הליך החזרת ילדים חטופים- הלכה למעשה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
 • סדנה
 • 17:00 - 20:15סדנת צעד אחר צעד עסקאות יד שניה, לשכת רואי החשבוןלפרטים נוספים
 • אירועי תרבות
 • 20:30 - 22:00הצגה- מפיסטו - מודיעין, היכל התרבותלפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 16:45 - 19:30שינויים בחוק מיסוי מקרקעין (מחוז מרכז), בית העםלפרטים נוספים
 • מדרשה
 • 17:00 - 20:15סדנה אנגלית למשפטנים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:15השתלמות עומק תכנון ובניה והיטל השבחה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:15השתלמות המשפט בעולם הסייבר, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
 • 16:30 - 19:45הכשרת דירקטורים חיפה, בית הלשכהלפרטים נוספים
 • ועדות משרדיות
 • 15:30 - 17:30ועדה משרדית מטרי מאירי - עינב גלילי, משרד מטרי מאירילפרטים נוספים