יום שישי, 19 ינואר 2018

יום ראשון, 11 יוני 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00הליך החזרת ילדים חטופים- הלכה למעשה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 17:00 - 20:15סדנת צעד אחר צעד עסקאות יד שניה, לשכת רואי החשבוןלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15סדנה אנגלית למשפטנים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15השתלמות עומק תכנון ובניה והיטל השבחה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15השתלמות המשפט בעולם הסייבר, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
  • 16:30 - 19:45הכשרת דירקטורים חיפה, בית הלשכהלפרטים נוספים