יום ראשון, 21 ינואר 2018

יום שני, 12 יוני 2017

הצג
 • השתלמות
 • 16:30 - 20:00הכשרת עו"ד בנושא ייפוי כוח מתמשך חיפה, בית הפרקליט חיפהלפרטים נוספים
 • ערב עיון
 • 08:30 - 14:30יום עיון רפואה מתגוננת - מהגנה למגננה, בית הפרלקיטלפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 16:30 - 20:30ועדת קשר נתניה 12.06 (מרכז), האודיטוריום העירונילפרטים נוספים
 • 17:00 - 19:45ועדת קשר לב השרון 12.06 (מרכז), מוזיאון ראשונים - בית יחיאללפרטים נוספים
 • מדרשה
 • 17:00 - 20:15השתלמות עומק ניסוח משפטי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ועדות מקצועיות
 • 17:30 - 20:00ועדה מצולמת יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ועדות משרדיות
 • 10:00 - 12:00משרד זיסמן, אהרוני גייר מארח את ד"ר אלכס קומן, משרד עורכי דין זיסמן, אהרוני, גייר עדי קפלן ושות'לפרטים נוספים