שבת, 27 מאי 2017

יום ראשון, 18 יוני 2017

הצג
  • השתלמות
  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00הליך החזרת ילדים חטופים- הלכה למעשה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:00ועדת קשר ראשון לציון 18.06 (מרכז), בית העםלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15סדנה אנגלית למשפטנים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00השתלמות עומק תכנון ובניה והיטל השבחה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:15השתלמות המשפט בעולם הסייבר, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
  • 16:30 - 19:45הכשרת דירקטורים חיפה, בית הלשכהלפרטים נוספים