יום ראשון, 21 ינואר 2018

יום ראשון, 25 יוני 2017

הצג
 • השתלמות
 • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ערב עיון
 • 17:00 - 20:30שינויים בחוק עידוד השקעות הון (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 17:00 - 20:00סדנה בנושא תמ"א 38, ועדת קשר קרית אונו גבעת שמואל אור יהודהלפרטים נוספים
 • מדרשה
 • 17:00 - 20:15סדנה אנגלית למשפטנים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:15השתלמות עומק תכנון ובניה והיטל השבחה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:15השתלמות המשפט בעולם הסייבר, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
 • 16:30 - 19:45הכשרת דירקטורים חיפה, בית הלשכהלפרטים נוספים