יום שלישי, 17 יולי 2018

יום ראשון, 15 אוקטובר 2017

הצג
  • השתלמות
  • 16:30 - 20:00השתלמות המערך המשמעתי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ערב עיון
  • 17:00 - 18:30נדחה הפרלמנט הצעיר מארח את ח"כ גלעד ארדן, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 16:45 - 20:00ועדת ראשלצ - נכסים חיצוניים (מ.מרכז), בית העםלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 16:30 - 19:15מערכת מייצגים והצהרה מקוונת מיסוי מקרקעין, בית הלשכה מגדל שבעלפרטים נוספים