יום שלישי, 17 יולי 2018

יום שלישי, 17 אוקטובר 2017

הצג
  • השתלמות
  • 16:30 - 20:00השתלמות המערך המשמעתי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ערב עיון
  • 16:30 - 20:15בעקבות בע"מ 919/15 התמורות בדיני מזונות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 16:30 - 20:00ועדת נס ציונה ובאר יעקב עזבונות וירושות, בית הנוער מפעל הפיסלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 10:00 - 11:15ועדת קשר משרד יהודה רוה ענת הכט, בית רובינשטייןלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00ניהול הליכי קד"מ - ביטוח לאומי, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים