יום שני, 16 יולי 2018

יום רביעי, 18 אוקטובר 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 16:30 - 19:15ליטיגציה תאגידית - סטנדרטים לביקורת שיפוטית, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 20:00ליגל-טק בישראל - כלים לתחילת הדרך, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:15ועדת המשולש - הדין השרעי (מ.מרכז), לשכת הקשר טייבהלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00תיקוני חקיקה בחוק השכירות, מנהלת העסקיםלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 16:30 - 19:15מערכת מייצגים והצהרה מקוונת מיסוי מקרקעין, בית הפרקליטלפרטים נוספים