יום שלישי, 17 יולי 2018

יום ראשון, 22 אוקטובר 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 16:30 - 20:15הפחתת סיכונים בעסקת מקרקעין, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:00סדנה קריאת דוחות כספיים, בית הפרקליט דניאל פריש 10לפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 17:00 - 19:30בוטל - ועדה מצולמת עניינים פליליים, בית הפרקליטלפרטים נוספים