יום ראשון, 25 מרץ 2018

יום ראשון, 22 אוקטובר 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 16:30 - 20:15הפחתת סיכונים בעסקת מקרקעין, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:00סדנה קריאת דוחות כספיים, בית הפרקליט דניאל פריש 10לפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 17:00 - 19:30בוטל - ועדה מצולמת עניינים פליליים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 19:00אולם ומלואו - נזיקין, בית המשפט השלום פ"תלפרטים נוספים