יום שלישי, 17 יולי 2018

יום ראשון, 29 אוקטובר 2017

הצג
  • השתלמות
  • 16:30 - 20:00השתלמות המערך המשמעתי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ערב עיון
  • 16:30 - 20:15היבטי המיסוי בין חברה ובעלי מניותיה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 19:30כשעבירות צווארון לבן פוגשות את כעורך הדין, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 16:30 - 20:00סדנה קריאת דוחות כספיים, בית הפרקליט דניאל פריש 10לפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 13:15 - 15:00המשרד במרכז-הסכמים ברשויות המקומיות, משרד עורכי הדין פריש שפרבר ריינהרץ ושות'לפרטים נוספים