יום שישי, 20 אוקטובר 2017

יום ראשון, 29 אוקטובר 2017

הצג
 • השתלמות
 • 16:30 - 20:00השתלמות המערך המשמעתי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ערב עיון
 • 16:30 - 20:15היבטי המיסוי בין חברה ובעלי מניותיה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 16:30 - 19:30כשעבירות צווארון לבן פוגשות את כעורך הדין, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים
 • סדנה
 • 16:30 - 20:00סדנה קריאת דוחות כספיים, בית הפרקליט דניאל פריש 10לפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 13:15 - 15:00המשרד במרכז-הסכמים ברשויות המקומיות, משרד עורכי הדין פריש שפרבר ריינהרץ ושות'לפרטים נוספים
 • zoomin
 • 17:00 - 20:00זום אין יח"צ לעורכי דין צעירים, בית הפרקליטלפרטים נוספים