יום שני, 16 יולי 2018

יום שני, 20 נובמבר 2017

הצג
  • ערב עיון
  • 16:30 - 20:15הגנת מידע לעורכי דין מפני תקיפות סייבר, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 18:00 - 20:00ועדת קשר יפו כב' השופט סלים ג'ובראן, המתנ"ס היהודי ערבילפרטים נוספים
  • 17:00 - 19:45ועדת לב השרון דיני חברות, מוזיאון ראשונים בית יחיאללפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15סוגיות בדיני עבודה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00תחשיבי נזק (מ.דרום), בית יד לבניםלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00ניהול הליכים בבתי משפט, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים