יום שלישי, 17 יולי 2018

יום שני, 27 נובמבר 2017

הצג
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15סוגיות בדיני עבודה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00תחשיבי נזק (מ.דרום), בית יד לבניםלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00סיכונים סביבתיים ועריכת דין, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • בית הספר לקריירה משפטית
  • 18:00 - 21:00סדנה מתקדמת לגיוס לקוחות למשרד עורכי דין, בית הפרקליטלפרטים נוספים