יום ראשון, 18 נובמבר 2018

יום שני, 08 ינואר 2018

הצג
  • סדנאות פנאי והעשרה
  • 17:00 - 20:15סדנה סעדים זמניים במשפט האזרחי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • אירועי תרבות
  • 19:30 - 21:00הרצאה רפואה משפטית ד"ר חן קוגל, תיאטרון חולון (אולם2 )לפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:00גירושין - ועדת קשר פתח תקווה (מרכז), היכל תרבות פ"תלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00הנגשת אתרי אינטרנט, הרצל 59 בית רוחם קומה 4לפרטים נוספים