יום ראשון, 19 אוגוסט 2018

יום חמישי, 11 ינואר 2018

הצג
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15סדנא לחקירת עדים פלילי, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:45 - 19:45מקרקעין (מ.דרום), בית הלשכהלפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 16:30 - 18:45וועדה מצולמת קניין ומקרקעין, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00ארנונה, בית הפרקליט 59 בית רוחם קומה 4לפרטים נוספים
  • open court
  • 17:30 - 19:30אופן קורט גלית ויגוצקי מור הייחוד בשיפוט קטינים, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים