יום ראשון, 18 נובמבר 2018

יום ראשון, 21 ינואר 2018

הצג
  • ערב עיון
  • 16:45 - 19:30השקת פורום היועצים המשפטיים בחברות הממשלתיות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 20:00הסדרים מותנים בהליך הפלילי, הסדרים מותנים בהליך הפלילילפרטים נוספים
  • ועדת קשר
  • 17:00 - 20:00ועדת קשר גבעתיים-דיני מזונות וטקטיקות ייצוג, בית ראשוניםלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00פגיעות וסטיבולריות ועדת קשר רמלה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 17:30 - 19:00ועדה משרדית ענת הראל גוף ונפש כשילוב מנצח, עזריאלי המגדל העגוללפרטים נוספים