יום שישי, 17 אוגוסט 2018

יום ראשון, 21 ינואר 2018

הצג
 • ערב עיון
 • 16:45 - 19:30השקת פורום היועצים המשפטיים בחברות הממשלתיות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • 16:30 - 20:00הסדרים מותנים בהליך הפלילי, הסדרים מותנים בהליך הפלילילפרטים נוספים
 • אירועי תרבות
 • 17:00 - 19:00סדנת ציור, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 17:00 - 20:00ועדת קשר גבעתיים-דיני מזונות וטקטיקות ייצוג, בית ראשוניםלפרטים נוספים
 • 17:00 - 20:00פגיעות וסטיבולריות ועדת קשר רמלה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
 • מדרשה
 • 17:00 - 20:15דיני הוצאה לפועל, בית הפרקליטלפרטים נוספים
 • ועדות משרדיות
 • 17:30 - 19:00ועדה משרדית ענת הראל גוף ונפש כשילוב מנצח, עזריאלי המגדל העגוללפרטים נוספים