יום ראשון, 09 דצמבר 2018

יום שני, 22 ינואר 2018

הצג
  • ערב עיון
  • 16:30 - 20:00מקוונת ברשות התאגידים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 20:15סוגיות במיסוי מקרקעין, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 14:00 - 15:30ועדה משרדית - ענת הכט קול הגוף, מלון קראון פלאזה סיטי סנטרלפרטים נוספים
  • 11:30 - 13:00ועדה משרדית ענת הראל גוף ונפש כשילוב מנצח, מלון קראון פלאזה סיטי סנטרלפרטים נוספים
  • 09:30 - 11:00ועדה משרדית יניב לויתן לוחמה פסיכולוגית בעסקים, מלון קראון פלאזה סיטי סנטרלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00גישורהלכה למעשה, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים