יום חמישי, 13 דצמבר 2018

יום ראשון, 04 פברואר 2018

הצג
  • ועדת קשר
  • 18:00 - 21:00דיני ירושה - ועדת קשר בנימין (מרכז), חשמונאיםלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15הכשרת דירקטורים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 12:30 - 14:00ועדה משרדית נדב בן יהודה אוורסט 2012 כמראה, בית קרדןלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00השתלמות תחשיבי נזק הלכה למעשה, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים