יום חמישי, 13 דצמבר 2018

יום ראשון, 11 פברואר 2018

הצג
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15הכשרת דירקטורים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00השתלמות תחשיבי נזק הלכה למעשה, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים