יום שישי, 14 דצמבר 2018

יום רביעי, 21 מרץ 2018

הצג
  • ערב עיון
  • 16:00 - 18:00כנס מיגור הגזענות והאפליה בחברה בישראל, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15השתלמות מזונות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 16:30 - 18:30בדלתיים פתוחות זכויות וחובות בני זוג מאותו מין, בית המשפט המחוזי מרכזלפרטים נוספים