יום ראשון, 24 מרץ 2019

יום ראשון, 15 אפריל 2018

הצג
  • ועדות משרדיות
  • 17:00 - 18:30הרצאתו של ישראל אהרוני "דרך המשי" במשרד גורניצקי, לפרטים נוספים
  • ועדת קשר מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00ועדת הוד השרון - נזיקין, בית המתנדבלפרטים נוספים