יום רביעי, 25 אפריל 2018

יום רביעי, 06 יוני 2018

הצג
  • אירועי תרבות
  • 20:30 - 00:00מהומה רבה על לא דבר, קאמרילפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15סוגיות נבחרות בדיני סייבר, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 17:00 - 19:00ועדה מצולמת- תעבורה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 17:00 - 18:30הרצאתו של נדב בן יהודה במשרד שרקון בן עמי, לפרטים נוספים
  • השתלמות מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00השתלמות במקרקעין ומיסוי מקרקעין, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים