יום רביעי, 23 ינואר 2019

יום ראשון, 17 יוני 2018

הצג
  • ערב עיון
  • 16:30 - 19:45מערכת הבנקאות בצל חדלות פירעון, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • סדנה
  • 17:00 - 20:15סדנה דיני מכרזים, "בית הפרקליט" רח' דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
  • משלחת לחו"ל
  • 00:00 - 14:25משלחת לימודית בניו-יורק, לפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15השתלמות ניתוח ובדיקת נכסי מקרקעין, בית הפרקליט, דניאל פריש 10 תל אביבלפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00אחריות מקצועית של עורכי דין בעסקאות מקרקעין, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים