יום שישי, 22 יוני 2018

יום שני, 16 יולי 2018

הצג
  • השתלמות
  • 16:30 - 19:45אנגלית למשפטנים - דיבור וכתיבה מחוז חיפה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:00השתלמות ניסוח משפטי, בית התנועה הקיבוצית, ליאונרדו דה וינצ'י 13 תל אביבלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 10:00 - 11:30הרצאתו של משה שי במשרד הסנגוריה הציבורית, לפרטים נוספים
  • יום עיון מחוז מרכז
  • 17:00 - 20:00הזוית השיפוטית - יעל טויסטר ישראלי, בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
  • ועדת קשר מחוז מרכז
  • 17:00 - 19:30ועדת קשר המשולש - נגישות, לשכת הקשר טייבהלפרטים נוספים