יום שישי, 22 יוני 2018

יום שלישי, 07 אוגוסט 2018

הצג
  • אירועים מיוחדים
  • 08:00 - 12:00פסיפס ישראלי-סיור בבית המשפט העליון, בית המשפט העליון ישראללפרטים נוספים
  • ועדות מקצועיות
  • 16:45 - 19:30ועדת פונדקות ואימוץ, בית הפרקליט קומה 4לפרטים נוספים