יום ראשון, 18 נובמבר 2018

יום ראשון, 06 ינואר 2019

הצג
  • סדנה
  • 16:30 - 20:15סוגיות נבחרות בעסקאות מקרקעין הפן המשפטי והמיסויי, דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
  • 16:30 - 20:15קורס: הצגת הסיפור העסקי וstorytelling, בית הפרקליט, רחוב דניאל פריש 10, תל אביבלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15פרקטיקה ועדכונים עסקאות מקרקעין, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביבלפרטים נוספים