יום ראשון, 24 מרץ 2019

יום ראשון, 06 ינואר 2019

הצג
  • סדנה
  • 16:30 - 20:15סוגיות נבחרות בעסקאות מקרקעין הפן המשפטי והמיסויי, דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
  • מדרשה
  • 17:00 - 20:15פרקטיקה ועדכונים עסקאות מקרקעין, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביבלפרטים נוספים
  • ועדות משרדיות
  • 11:45 - 13:00חגי שלו "להתרגל להצליח" במשרד יהודה רווה ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין (קומה 16),תל אביבלפרטים נוספים
  • ועדת קשר מחוז מרכז
  • 18:00 - 21:15כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מועדון הנוערלפרטים נוספים
  • 17:00 - 20:00השתלמות הלכה למעשה בדיני משפחה, בית העםלפרטים נוספים