יום רביעי, 24 אפריל 2019

יום ראשון, 14 אפריל 2019

הצג
 • ערב עיון
 • 16:30 - 20:00הגנה מפני ניצול כלכלי של קשישים, בית התנועה הקיבוצית, רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביבלפרטים נוספים
 • סדנה
 • 15:00 - 16:30תקנות סדר הדין האזרחי, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
 • אירועים מיוחדים
 • 17:30 - 19:30צהר אל העתיד: סדנת ניהול זמן, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
 • 17:00 - 19:00פולמוס משפטי: סגן הכנ"רית בן ציון פיגלסון, בית הפרקליט, דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
 • ועדת קשר
 • 17:00 - 19:30סדנת ליגל טק - ועדת רמת גן, מרכז שביט, בצלאל 8, רמת גןלפרטים נוספים
 • ועדות מקצועיות
 • 16:30 - 19:15ועדה מצולמת- מיסוי פלילי, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10 תל-אביבלפרטים נוספים
 • ועדות משרדיות
 • 11:00 - 12:15הרצאה אבי נמני, משרד ויסגלס אלמגורלפרטים נוספים
 • יום עיון מחוז מרכז
 • 17:30 - 20:00תובענות ייצוגיות, בית הפרקליט מחוז מרכז, הרצל 59, רמלה, קומה 4לפרטים נוספים