יום שישי, 20 אוקטובר 2017

השתלמות

יום שלישי, 24 אוקטובר 2017

יום חמישי, 26 אוקטובר 2017

יום ראשון, 29 אוקטובר 2017

יום שלישי, 31 אוקטובר 2017

יום חמישי, 02 נובמבר 2017

יום ראשון, 05 נובמבר 2017

יום שלישי, 07 נובמבר 2017

יום ראשון, 12 נובמבר 2017

  • 17:00 - 20:00ניתוח תאונות דרכים (מ.מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום ראשון, 19 נובמבר 2017

  • 17:00 - 20:00ניתוח תאונות דרכים (מ.מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים