יום שני, 26 יוני 2017

השתלמות

יום ראשון, 02 יולי 2017

  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:45 - 20:00הפרקטיקה שבהכנת הסכמים בדיני משפחה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום חמישי, 06 יולי 2017

  • 17:00 - 20:30מארז טיפים בדיני משפחה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום ראשון, 09 יולי 2017

  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום ראשון, 16 יולי 2017

  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום ראשון, 23 יולי 2017

  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום ראשון, 30 יולי 2017

  • 17:00 - 20:15השתלמות חידושים והלכות בבתי דין רבניים, בית הפרקליטלפרטים נוספים