שבת, 21 אוקטובר 2017

ערב עיון

יום ראשון, 22 אוקטובר 2017

יום שני, 23 אוקטובר 2017

  • 16:30 - 19:45סוגיות בבוררות חובת הגילוי בטול פסק בוררות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 20:15חידושים בתחום ההגבלים העסקיים, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום שלישי, 24 אוקטובר 2017

יום רביעי, 25 אוקטובר 2017

יום חמישי, 26 אוקטובר 2017

יום ראשון, 29 אוקטובר 2017

  • 16:30 - 20:15היבטי המיסוי בין חברה ובעלי מניותיה, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 16:30 - 19:30כשעבירות צווארון לבן פוגשות את כעורך הדין, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים

יום שלישי, 31 אוקטובר 2017

יום חמישי, 02 נובמבר 2017

  • 16:30 - 19:30הניכור ההורי הצעת חוק למיגור התופעה, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום שני, 06 נובמבר 2017

יום רביעי, 08 נובמבר 2017

יום חמישי, 09 נובמבר 2017

יום ראשון, 12 נובמבר 2017

  • 16:30 - 20:00השקת ספר פינוי מקרקעין הליכים והלכות, בית הפרקליטלפרטים נוספים
  • 17:00 - 19:00אולם ומלואו -שיקולים כלכליים בגזר הדין, בית משפט השלוםלפרטים נוספים

יום חמישי, 16 נובמבר 2017

יום שני, 20 נובמבר 2017

  • 16:30 - 20:15הגנת מידע לעורכי דין מפני תקיפות סייבר, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום חמישי, 30 נובמבר 2017

יום שני, 04 דצמבר 2017

  • 16:30 - 20:00בדלתיים פתוחות ניהול הליכים בביהמש, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום חמישי, 14 דצמבר 2017

יום שני, 25 דצמבר 2017

יום חמישי, 28 דצמבר 2017