יום רביעי, 24 מאי 2017

ערב עיון

יום ראשון, 28 מאי 2017

 • 17:00 - 20:00איסור הלבנת הון- חובות של עורכי דין (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום שני, 29 מאי 2017

 • 17:00 - 19:00צוואה משותפת והדדית (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום שלישי, 30 מאי 2017

יום חמישי, 01 יוני 2017

 • 16:30 - 19:10השקת הספר חוק חוזה ביטוח הלכה למעשה, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום שני, 05 יוני 2017

 • 17:00 - 20:00חידושים בגביית מזונות בהליכי חדלות פירעון (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום שלישי, 06 יוני 2017

יום רביעי, 07 יוני 2017

יום חמישי, 08 יוני 2017

 • 16:30 - 19:45זכות הציבור לדעת וחופש הביטוי לבין לשון הרע, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום שני, 12 יוני 2017

 • 08:30 - 14:30יום עיון רפואה מתגוננת - מהגנה למגננה, בית הפרלקיטלפרטים נוספים

יום שלישי, 13 יוני 2017

 • 17:00 - 20:00ניכוי מל"ל ותביעות עובדים זרים (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים
 • 16:30 - 19:45ערב עיון מניגוד עניינים להפרת אמונים, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים

יום רביעי, 14 יוני 2017

 • 17:00 - 20:00תעבורה- סקירת מערכת 3א' (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום חמישי, 15 יוני 2017

 • 16:30 - 20:15ערב עיון האם ניתן להוביל עיר בלי שחיתות, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים

יום שני, 19 יוני 2017

 • 17:00 - 20:00מיסוי מקרקעין ושיקולי מס בהורשה (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום שלישי, 20 יוני 2017

 • 16:30 - 20:00ניהול תיק בבית המשפט אסטרטגיה ודגשים, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום רביעי, 21 יוני 2017

יום חמישי, 22 יוני 2017

יום ראשון, 25 יוני 2017

 • 17:00 - 20:30שינויים בחוק עידוד השקעות הון (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום רביעי, 28 יוני 2017

 • 17:00 - 20:00תיקוני החקיקה בחוק הנכים 28.06 (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום חמישי, 29 יוני 2017

 • 17:00 - 19:00הזוית השיפוטית- כבוד השופט מנחם מזרחי (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום שלישי, 04 יולי 2017

 • 17:00 - 20:00סדנה: התנהלות כלכלית נכונה לעסק 04.07 (מרכז), בית הפרקליט מחוז מרכזלפרטים נוספים

יום חמישי, 06 יולי 2017

יום שני, 10 יולי 2017

יום רביעי, 26 יולי 2017

 • 16:30 - 20:00תפקיד ואחריות עורכי דין ויועצים משפטיים, בית הפרקליטלפרטים נוספים

יום שלישי, 01 אוגוסט 2017

 • 16:30 - 20:00ערב עיון בנושא דרכים אלטנטיביות לפתרון סכסוכים, בית התנועה הקיבוציתלפרטים נוספים