יום רביעי, 25 אפריל 2018
הצג

אירועי תרבות : מופע - יעל קפיטולניק

מקום:
בית הפרקליט
תל אביב
לפרטים נוספים:
office@tabar.org.il