יום רביעי, 13 דצמבר 2017
הצג

אירועי תרבות : מופע - יעל קפיטולניק

מקום:
בית הפרקליט
תל אביב
לפרטים נוספים:
office@tabar.org.il