יום שישי, 24 פברואר 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר מגדל השחר משרד מטרי מאירי ושות'

מקום:
מגדל השחר
שפע טל פינת ערבי נחל
גבעתיים
לפרטים נוספים:
  • יום רביעי, 1 מרץ 201716:30 - 18:30