יום רביעי, 24 מאי 2017
הצג

ערב עיון : גורל מתנות והענקות במסגרת הליך פירוד וגירושין

מקום:
בית הפרקליט מחוז מרכז
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il