יום שלישי, 19 יוני 2018
הצג

ערב עיון : בדלתיים פתוחות- הפקעת מקרקעין- איחוד וחלוקה

מקום:
בית המשפט המחוזי
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il