יום שלישי, 25 אפריל 2017
הצג

ערב עיון : בדלתיים פתוחות- החולה בנפשו (מ. מרכז)

מקום:
בית המשפט המחוזי
רמלה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il