יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר אלעד - פברואר

מקום:
אולם תפילה למשה
אלעד
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il