יום שלישי, 24 אפריל 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר רעננה- פברואר

מקום:
מנהלת העסקים
רעננה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il