יום שלישי, 25 אפריל 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר רעננה- פברואר

מקום:
מנהלת העסקים
רעננה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il