יום שני, 22 ינואר 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר רעננה- פברואר

מקום:
מנהלת העסקים
רעננה
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il