יום שישי, 23 מרץ 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר שוהם - פברואר

מקום:
בניין המועצה המקומית
שוהם
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il