יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר שוהם - פברואר

מקום:
בניין המועצה המקומית
שוהם
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il