יום רביעי, 23 מאי 2018
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר ראש העין - פברואר

מקום:
מתנס לב הגבעה
ראש העין
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il