יום שני, 26 יוני 2017
הצג

ועדת קשר : ועדת קשר כפר סבא 01.03.17

מקום:
הגלרית העירונית (בית רייזל)
כפר סבא
לפרטים נוספים:
kesher@merkazbar.org.il